διάλειμμα

Το άρθρο 4 του Π.Δ. 88/99, προβλέπει ότι

ο εργαζόμενος δικαιούται να κάνει διάλειμμα αν ο χρόνος εργασίας του ξεπερνάει τις έξι ώρες την ημέρα. Ο χρόνος που δικαιούται σύμφωνα με τη διάταξη είναι δεκαπέντε λεπτά. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται στο χώρο εργασίας. Περαιτέρω ρυθμίσεις σχετικά με το διάλειμμα του εργαζομένου είναι δυνατόν να οριστούν με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, κάθε είδους, και Διαιτητική Απόφαση. Το παραπάνω δεκαπεντάλεπτο διάλειμμα δε συμπεριλαμβάνεται στο χρόνο εργασίας. Βέβαια, είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι από κοινού με τον εργοδότη να προβλέψουν μια διαφορετική ρύθμιση με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αν η ρύθμιση αυτή είναι ευνοϊκότερη για τους εργαζομένους, θα υπερισχύσει έναντι του άρθρου 4 του Π.Δ. 88/99, σύμφωνα με την αρχή της εύνοιας.

October 14, 2018

ΤΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ;

Το άρθρο 4 του Π.Δ. 88/99, προβλέπει ότι ο εργαζόμενος δικαιούται να κάνει διάλειμμα αν ο χρόνος εργασίας του ξεπερνάει τις έξι ώρες την ημέρα. Ο […]
October 6, 2018

ΤΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΝ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Οι διακοπές εργασίας για ελαφρύ πρόγευμα (κολατσιό) ή για μεσημβρινό γεύμα καθώς και τα διαλείμματα εργασίας (για απλή ανάπαυση), δεν περιλαμβάνονται στις ώρες εργασίας. Με άλλα […]