ΣΣΕ

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου – Εργατολόγου

Οι ισχύουσες διατάξεις τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.

Με την επαναφορά της αρχής της εύνοιας, δηλαδή της επαναφοράς της ισχύος μιας κλαδικής σύμβασης έναντι μιας επιχειρησιακής, αλλά και τη δυνατότητα του Υπουργείου Εργασίας να κηρύττει μια συλλογική σύμβαση εργασίας ή Διαιτητική Απόφαση υποχρεωτική, προκύπτουν ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών αντίστοιχα:

  • Ο εργοδότης, εφόσον το πεδίο της σσε τον αφορά, έχει υποχρέωση να καταβάλλει τους μισθούς στους εργαζόμενους από τότε που η ΣΣΕ ή η Διαιτητική Απόφαση, όρισε και για το χρονικό διάστημα της ισχύος της ΣΣΕ ή της Δ.Α..
  • Ο εργαζόμενος μπορεί να απαιτήσει την καταβολή του νέου μισθού του από τη στιγμή που η ΣΣΕ ή η Δ.Α. κηρύχθηκε υποχρεωτική (αφότου δηλαδή δημοσιεύτηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση στο ΦΕΚ). Η μη καταβολή του μισθού επισύρει συνέπειες, ποινικές και διοικητικές, για τον παραβάτη εργοδότη.
  • Ο εργοδότης δεσμεύεται στην καταβολή του νέου μισθού του εργαζόμενου για το χρονικό διάστημα ισχύος της σσε ή της Δ.Α.. Μετά τη λήξη αυτής και την πάροδο τριμήνου από την παράτασή της, δικαιούται –εφόσον δεν υπάρξει νέα σσε ή Δ.Α.- να περικόψει τα επιδόματα που προβλέπει η σσε ή η Δ.Α., εκτός των επιδομάτων ωρίμανσης, τέκνων, επικινδύνου εργασίας και σπουδών.
  • Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που είχαν στο μεταξύ συναφθεί σε επίπεδο επιχείρησης, εφόσον προβλέπουν κατώτερους μισθούς από τις νέες κλαδικές, δεν ισχύουν, ούτε ποτέ στο μέλλον μπορούν να προβλέπουν χειρότερους μισθούς.

 

October 12, 2018

ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ;

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου – Εργατολόγου Οι ισχύουσες διατάξεις τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Με την επαναφορά της αρχής της εύνοιας, δηλαδή της […]
September 19, 2018

ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ Σ.Σ.Ε. ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, υπέγραψε την απόφαση για την επέκταση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις […]
September 12, 2018

ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 4 ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις που αναρτήθηκαν στη «Διαύγεια» κηρύσσονται ως γενικώς υποχρεωτικές: • Η από 1.6.2017 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας […]
September 12, 2018

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 4 ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

Οι συμβάσεις εργασίας στους κλάδους των τραπεζών, των ναυτιλιακών πρακτορείων και επιχειρήσεων, των γραφείων ταξιδίων και τουρισμού, είναι οι πρώτες 4 κλαδικές συμβάσεις εργασίας που επεκτείνονται, […]