συνδικαλισμός

Η απόλυση λόγω νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης είναι παράνομη, αλλά και καταχρηστική.

Δεν είναι αναγκαίο να συντελεστεί η απόλυση αποκλειστικά για συνδικαλιστικούς λόγους, αρκεί ότι συνετέλεσε στην απόφαση του εργοδότη, δηλαδή ότι αν δεν υπήρχε η συνδιακλιστική δραστηριότητα του μισθωτού, ο εργοδότης δε θα προέβαινε στην απόλυσή του. Μία τέτοια απόφαση, μπορεί εκτός από παράνομη, να είναι και καταχρηστική, προκαλώντας την ακυρότητα της απόλυσης και την υποχρέωση του εργοδότη να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο.

November 23, 2018

ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η απόλυση λόγω νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης είναι παράνομη, αλλά και καταχρηστική.
September 11, 2018

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν. 4472/2017

Μέχρι σήμερα, οι συνδικαλιστικές άδειες ρυθμίζονταν από δύο νομοθετήματα,