ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΝΩΡΙΤΕΡΑ

Share

Σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου, ο υπάλληλος ο οποίος επιθυμεί να λύσει την εργασιακή του σύμβαση αορίστου χρόνου,

οφείλει να ενημερώσει τον εργοδότη του προ ορισμένου χρόνου. Διαφορετικά, είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον εργοδότη του.

Η προσθεσμία προειδοποίησης είναι μισή από εκείνη που επιβάλλεται για την απόλυση του εργαζόμενου εκ μέρους του εργοδότη.