Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη διαδικτυακή μας πύλη www.dikigorosergatologos.gr, το blog του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Κ. Καρούζος & Συνεργάτες. Η μεταξύ μας επικοινωνία δεν απέχει και πολύ από μια απλή αποστολή της παρακάτω φόρμας επαφής. Στην περίπτωση που θα θέλατε τη νομική μας άποψη ή και συμβολή σε νομική σας υπόθεση το γραφείο μας παραμένει στη διάθεσή σας.
Δικηγορικό Γραφείο Γιάννης Κ. Καρούζος & Συνεργάτες Ακαδημίας 35 Κολωνάκι, 10672 Αθήνα, τηλ. +302103838412, fax +302103634617 e-mail: karouzos@otenet.gr, www.karouzoslawoffice.gr