7 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ «ΟΧΙ» ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΞΙΣΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
October 25, 2020
ΤΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΝ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
October 26, 2020
Share
Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Εργασίας επτά αλλαγές έχουν κριθεί από τα δικαστήρια ως περιπτώσεις που αποτελούν μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας:

1. Η μείωση του συμφωνημένου μισθού χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα ο εργοδότης (Α.Π. 1937/88, Α.Π. 53/94, Μ.Π.Α. 2168/95).
2. Η ανάκληση οικειοθελών παροχών που χορηγούνταν τακτικώς και ανεπιφυλάκτως ως αντάλλαγμα της εργασίας (Α.Π. 90/1983, Α.Π. 1539/1988, Α.Π. 149/2006, Α.Π. 546/2007, Α.Π. 95/2009, Α.Π. 540/2010, Πολ. Πρωτ. Αθηνών 2803/2010, Α.Π. 266/2014).
3. Η προς το δυσμενέστερο μεταβολή του τρόπου υπολογισμού της αμοιβής του μισθωτού (Α.Π. 446/1982).
4. Η υποχρέωση του υπαλλήλου για παροχή εργασίας για  λιγότερο χρόνο από εκείνον που συμφωνήθηκε με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών του (Α.Π. 201/2009, Εφ. Πειραιώς 1156/2002, Α.Π. 1447/82).
5. Ο υποβιβασμός του μισθωτού σε θέση κατώτερη εκείνης που κατείχε.
6. Η ανάθεση καθηκόντων υποδεέστερων εκείνων που προηγουμένως εκτελούσε (Α.Π. 63/12, Α.Π. 678/11, Α.Π. 1370/10, Α.Π. 351/90, Α.Π. 224/90, Α.Π. 858/89, Α.Π. 589/88, Α.Π. 1953/87, Α.Π. 435/85, Α.Π. 582/79, Α.Π. 287/79, Α.Π. 144/76,  Α.Π. 658/68, Α.Π. 202/65, Α.Π. 436/63, Α.Π. 707/63, Α.Π. 285/56, Α.Π. 27/55, Α.Π. 529/54, Μ.Π.Αθ. 7106/84, Μ.Π.Α. 1312/76, Εφ. Αθ. 8136/73, Εφ. Αθ. 2837/72 κ.λ.π.).
7.  Η αδικαιολόγητη τοποθέτηση του εργαζομένου σε θέση χωρίς αντικείμενο εργασίας (Εφ. Αθηνών 6889/2006).
ΑΚΥΡΗ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Σημειώνεται ότι η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας η οποία γίνεται ένεκα της αρνήσεως του εργαζομένου να αποδεχθεί μονομερή σε βάρος του βλαπτική μεταβολή των συμβατικών όρων είναι καταχρηστική και ως εκ τούτου απαγορευμένη και άκυρη (Α.Π. 798/2007).