ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΟΜΙΜΑ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

ΜΕΧΡΙ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ
September 11, 2018
ΜΟΥ ΣΥΝΕΒΗ ΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
ΜΕΧΡΙ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ
September 11, 2018
ΜΟΥ ΣΥΝΕΒΗ ΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
Share

Η αποζημίωση της απόλυσης δεν καταβάλλεται νόμιμα στον εργαζόμενο στις εξής περιπτώσεις:

– καταγγελία της σύμβασης εργασίας προτού συμπληρωθεί ένα έτος απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη

– καταγγελία της σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου κατόπιν τέλεσης εκ μέρους του αξιόποινης πράξης

– καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου λόγω ανωτέρας βίας

– ο εξαναγκασμός του εργοδότη σε καταγγελία της σύμβασης από τον εργαζόμενο

– ασθένεια εργαζομένου και

– θάνατος του εργαζόμενου.