ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ, ΜΠOΡΩ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ;

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
February 4, 2020
ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ: ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔΙΩΝ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
February 5, 2020
Share

Η απόλυση θεωρείται ότι συντελέστηκε μόλις περιέλθει στη γνώση του απολυόμενου.

Εάν λοιπόν η ανάκληση της απόλυσης γίνει μετά τη γνωστοποίηση της καταγγελίας στον εργαζόμενο, αυτή δεν ανατρέπει την καταγγελία. Για την ανασύσταση της σύμβασης εργασίας απαιτείται νέα σύμβαση. Επομένως, μόνο η σύναψη νέας σύμβασης εργασίας μπορεί να επιτρέψει τη συνέχιση της παροχής της εργασίας, εφόσον βέβαια υπάρχει συγκατάθεση και των δύο μερών.