ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΥ;

ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ;
January 30, 2020
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΠΛΗΡΗ ΣΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
January 31, 2020
Share

Η σύμβαση εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι ορισμένου χρόνου.

Η διάρκεια της συνήθως εκτείνεται όσο και η περίοδος λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, σε αντίθεση με άλλους εργαζομένους που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν την επαναπρόσληψή τους κατά την επόμενη εποχιακή περίοδο.

Ο εργοδότης βέβαια, διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της εν λόγω σύμβασης. Έτσι, εφόσον αυτή λάβει χώρα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης επιφέρει τη λύση της σύμβασης, ενώ η καταγγελία κατά τη νεκρά περίοδο καταλύει την αξίωση επαναπρόσληψης.

Και στις δύο περιπτώσεις βέβαια, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει στον ξενοδοχοϋπάλληλο, αποζημίωση απόλυσης.