ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ;

ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;
July 28, 2022
Συγκλονιστικά στοιχεία φτώχειας στην Ελλάδα
July 31, 2022
Share

Για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας, προϋπόθεση, μεταξύ άλλων,

είναι η ιδιότητα του ανέργου έπειτα από έγκυρη λύση της σύμβασης εργασίας.

Εφόσον ο απολυθείς εργαζόμενος  απασχολούταν με σύμβαση αορίστου χρόνου, απαιτείται να λάβει χώρα καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη. Σε περίπτωση απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου, αρκεί η λύση αυτής μετά το πέρας της χρονικής διάρκειας ισχύος της.

Εάν όμως, ο εργαζόμενος αποχωρήσει οικειοθελώς, δεν δικαιούται το επίδομα ανεργίας