ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ
September 11, 2018
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΜΗΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟ
September 11, 2018
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ
September 11, 2018
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΜΗΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟ
September 11, 2018
Share

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου θα καταβληθούν από τον ΟΓΑ

το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων (Ν. 4093/2012) και το Ειδικό Επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών (Ν. 4141/2013) σε 104.431 δικαιούχους. Μπορείτε να διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο την σχετική ανακοίνωση.