ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 16 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
January 29, 2020
ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ;
January 30, 2020
Share

Καταρχήν σε περίπτωση παραίτησης του μισθωτού,

ο εργοδότης δεν υποχρεούται να του καταβάλει αποζημίωση.

Εξαίρεση στον γενικό κανόνα αυτό, συνιστά η περίπτωση κατά την οποία ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει 15 έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

Εν προκειμένω, ο εργαζόμενος, εφόσον έχει τη συγκατάθεση του εργοδότη, μπορεί να αποχωρήσει και να λάβει το 50% της νόμιμης αποζημίωσης.

Η συγκατάθεση του εργοδότη είναι απαραίτητη προϋπόθεση, και μπορεί να είναι είτε έγγραφη είτε προφορική, ρητή ή και σιωπηρή (εφόσον προκύπτει σαφώς και αναμφίβολα).