ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΩ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΞΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑ ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΓΡΑΨΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ. ΤΑ EΧΑΣΑ ΟΛΑ;
September 11, 2018
ΑΠΟΥΣΙΑΖΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
September 11, 2018
Share

Αν μετά την παρέλευση του συμπεφωνημένου χρόνου

διάρκειας της σύμβασης εργασίας ο εργαζόμενος εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του και ο εργοδότης δεν εναντιώνεται, τότε θεωρείται πως η σύμβαση εργασίας ανανεώθηκε σιωπηρά και κατέστη αορίστου χρόνου. Για αυτό, συμβαίνει συχνά τα μέρη να συμφωνούν ρητά, ότι αποκλείεται η παράταση της σύμβασης, έστω και σιωπηρά, αν δεν τηρηθούν οι προαπαιτούμενες διατυπώσεις.