ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑ;

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑ ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΓΡΑΨΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ. ΤΑ EΧΑΣΑ ΟΛΑ;
September 11, 2018
ΑΠΟΥΣΙΑΖΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
September 11, 2018
Share

Υπερεργασία είναι η παρεχόμενη εργασία πέρα

του ωραρίου και μέχρι του ανωτάτου ορίου του νομίμου ωραρίου, όπως καθορίζεται με ατομική σύμβαση ή με συλλογική σύμβαση. Από την άλλη, υπερωρία είναι η απασχόληση του εργαζομένου πέρα από το ανώτατο του νομίμου ορίου του ωραρίου. Υπερωρία υπάρχει και όταν δεν γίνεται υπέρβαση του νόμιμου εβδομαδιαίου ωραρίου, αλλά μόνο του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου. Αντίθετα, η υπερεργασία υπολογίζεται μόνο επί εβδομαδιαίας βάσης.