ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΔΟΧ;

ΕΓΚΥΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
February 10, 2020
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΧΡΗΣΗ/ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ;
February 11, 2020
Share

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον οι  ανάγκες  της  υπηρεσίας επιτρέπουν,

μπορεί να χορηγείται στο προσωπικό του παρόντος Κεφαλαίου, μετά  από  αίτηση  του  ενδιαφερόμενου,  άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές μέχρι  έντεκα  (11)  ή  δεκατρείς  (13)  εργάσιμες  ημέρες  για   κάθε ημερολογιακό   έτος,   εφόσον  εφαρμόζεται  ή  μη  σύστημα  πενθήμερης εβδομάδας εργασίας αντίστοιχα.