ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕA;

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ;
February 8, 2020
ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ 100.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
February 9, 2020
Share

Από το συνδυασμό των διατάξεων  του άρθρου 5 παρ.3 Ν. 2112/1920

και του άρθρου 8 του Β.Δ/τος 16/18.07.1920 προκύπτει ότι οι μισθωτοί γενικά δικαιούνται να απουσιάσουν από την εργασία τους, χωρίς να διατρέχουν τον κίνδυνο να θεωρηθούν ότι έχουν καταγγείλει σιωπηρώς τη σύμβαση εργασίας (δηλαδή ότι αποχώρησαν οικειοθελώς), όταν η απουσία τους οφείλεται σε ασθένεια μικρής διάρκειας (βραχεία).

Επομένως οι εργοδότες  υποχρεούνται να τους δεχθούν  στην εργασία μετά την επάνοδο από την ασθένειά τους.