ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ;

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΧΡΗΣΗ/ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ;
February 11, 2020
ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΦΤΩΧΟΣ
February 13, 2020
Share

Οι αυξήσεις μισθών δεν ρυθμίζονται από νόμο.

Αν υπάρχει συλλογική σύμβαση ή άλλη γραπτή συμφωνία που να δεσμεύει τον εργοδότη να παραχωρήσει συγκεκριμένες αυξήσεις, τότε πρέπει να τις παραχωρήσει.

Σε αντίθετη περίπτωση είναι στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, αν, πότε και πόση αύξηση θα δώσει στο προσωπικό του.