ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ;

ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ
September 11, 2018
ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Ή Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;
September 11, 2018
Share

Όταν κατά τη διάρκεια ενός χρόνου υπάρχουν διαστήματα

πλήρους και διαστήματα εκ περιτροπής απασχόλησης, η άδεια υπολογίζεται ως εξής: λαμβάνεται υπόψη χωριστά ο αριθμός ημερών αδείας χωριστά για το διάστημα πλήρους και χωριστά για το διάστημα εκ περιτροπής απασχόλησης. Ειδικότερα, βάσει του συστήματος εργασίας, πενθήμερο ή εξαήμερο, υπολογίζεται ο αντίστοιχος αριθμός ημερών αδείας. Αφού προστεθούν οι δύο χωριστοί αριθμοί ημερών αδείας, προκύπτει ο συνολικός αριθμός ημερών αδείας του έτους.