ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ EΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
February 16, 2020
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ !
February 16, 2020
Share

Η προστασία της ασφάλειας και υγείας του παραχωρούμενου εργαζομένου

αποτελεί καταρχήν συνευθύνη των συμβαλλομένων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της δημιουργούμενης «τριγωνικής» σχέσης εργασίας.

Ειδικότερα, ο εργαζόμενος που παραχωρείται για ορισμένο χρονικό διάστημα σε τρίτο εργοδότη, θα πρέπει να απολαμβάνει, σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια και υγεία του, το ίδιο επίπεδο προστασίας με τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε αυτόν και σε κάθε περίπτωση όχι χαμηλότερη αυτής που του παρείχε ο αρχικός εργοδότης.

Ο τρίτος-άμεσος εργοδότης είναι υπεύθυνος για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελείται η εργασία του εργαζομένου, καθώς και για τυχόν εργατικό ατύχημα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί συνευθύνη και του αρχικού εργοδότη.