ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ;

ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΦΤΩΧΟΣ
February 13, 2020
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΟΤΙ ΔΕ ΘΑ ΑΙΤΗΘΩ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΝΟΜΙΜΟ;
February 14, 2020
Share

Του Γεωργίου Κουτσούκου*, Δικηγόρου εξειδικευμένου στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό δίκαιο

Τεχνική λεπτομέρεια, αλλά μεγάλης σημασίας, είναι οι ασφαλισμένοι να έχουν εξαρχής πλήρη φάκελο, ώστε να μην αναζητούνται δικαιολογητικά εκ των υστέρων και ενώ “τρέχει” η διαδικασία εξέτασης του φακέλου τους. Μετά την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, καθορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία, προκειμένου ο ασφαλισμένος να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα, όλα τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την τελευταία (ημερολογιακή) ημέρα του έκτου (6ου) μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, επί ποινή απόρριψης της αίτησης αυτής, στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου. Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία αυτή ισχύει μόνο για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης, λόγω γήρατος. Για παράδειγμα, εάν, π.χ., η αίτηση συνταξιοδότησης κατατεθεί στις 15 Μαρτίου 2020, ο υποψήφιος συνταξιούχος οφείλει να έχει καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά μέχρι τις 30/09/2020 το αργότερο!


Για τα ερωτήματα σας σχετικά με ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά θέματα πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε την φόρμα.


Ο Δρ. Γεώργιος Ι. Κουτσούκος είναι Εργατολόγος-Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με πολυετή εξειδίκευση στο χειρισμό θεμάτων Ασφαλιστικού/Συνταξιοδοτικού δικαίου, με έμφαση στη συμβουλευτική φυσικών προσώπων ως προς τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος στα Ασφαλιστικά Ταμεία και τη διεκπεραίωση της συνταξιοδοτικής τους διαδικασίας, αλλά και στην καθοδήγηση Εταιρειών/Επιχειρήσεων ως προς τη διαχείριση των Ασφαλιστικών θεμάτων του προσωπικού τους.