ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΥ;

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΕΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΙΣΘΟ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΧΡΟΝΟ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΩ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΟΥ;
September 11, 2018
Share

Σε αυτή την περίπτωση, λαμβάνουμε υπόψη

την αμοιβή του συγκρίσιμου μισθωτού ο οποίος εργάζεται πλήρες ωράριο. Αν δεν υπάρχει συγκρίσιμος μισθωτός, λαμβάνονται υπόψη οι προβλεπόμενες για την πλήρη απασχόληση από την οικεία συλλογική σύμβαση. Αν προβλέπεται μισθός, καταβάλλεται μισθός και στον εκ περιτροπής εργαζόμενο, ενώ αν ορίζεται ημερομίσθιο, η αμοιβή χορηγείται σε ημερομίσθια.