ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ο ΕΦΚΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
July 16, 2022
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ;
July 18, 2022
Ο ΕΦΚΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
July 16, 2022
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ;
July 18, 2022
Share

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα – Καρούζου*.

Αποτελεί επίσημο δεδομένο ότι –ακόμη- μόνον ένα πολύ μικρό ποσοστό γυναικών, σε σχέση με τους άνδρες, επιτυγχάνει τελικώς να καταλάβει διευθυντικές θέσεις στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Διαπιστώνεται γενικότερα ότι η επαγγελματική δραστηριότητα της γυναίκας μειώνεται όταν γεννηθεί το πρώτο παιδί και αυξάνεται έτσι η συμμετοχή τους στη μερική απασχόληση στην κατηγορία των μεσαίων στελεχών. Πρόσφατη δε δημοσκόπηση που έγινε το 2015 στην Ελβετία έδειξε ότι, στις εκατό μεγαλύτερες επιχειρήσεις μόνον το 6% είναι γυναίκες που καταλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις.

Μάλιστα, για την προώθηση και εξασφάλιση των γυναικών που επιθυμούν να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα, έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά στο ελβετικό δίκαιο το “δικαίωμα στο ψεύδος” (le droit au mensonge). Πρακτικά δηλαδή,  όταν ο εργοδότης για την πρόσληψη υποψηφίας σε διευθυντική θέση, την ρωτά κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης αν είναι ήδη έγκυος ή αν θα ήθελε να γίνει ή αν έχει άμεσα σχέδια για τη δημιουργία οικογένειας και σύναψη γάμου, η τελευταία δικαιούται να αποκρύψει τη σχετική βούλησή της, ή ακόμα και να απαντήσει ψευδώς, ώστε να προσληφθεί.

Σε επίπεδο ελληνικής εργατικής νομοθεσίας, αντίστοιχη νομοθετική κατοχύρωση του εν λόγω δικαιώματος δεν υπάρχει. Ωστόσο, τέτοιας κατηγορίας ερωτήσεις, που αποτελούν προκρίματα για την πρόσληψη και κατάληψη διευθυντικής θέσης, ελέγχονται ως καταχρηστική συμπεριφορά.

Προωθείται, λοιπόν, αφενός η ιδέα του “jobsharing”, όπου γυναίκες με προσόντα μοιράζονται, με μερική απασχόληση, τις αρμοδιότητες μιας μεσαίας θέσης, αφετέρου δε και η έννοια του “topsharing” που σημαίνει τη δυνατότητα δύο ή και περισσοτέρων γυναικών με αυξημένα προσόντα να καταλάβουν, με μερική απασχόληση, διευθυντική θέση.

Πάντως, σε χρόνο μεταγενέστερο, οι διαπιστώσεις αυτές ανατρέπονται, αφού, στη Γαλλία πχ., στους τρεις διευθυντές επιχειρήσεων η μία είναι γυναίκα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Insee (2015). Αυτές δε εργάζονται είτε ως ανεξάρτητες είτε ως μισθοδοτούμενες. Το ποσοστό όμως αυτό μειώνεται στις Μεγάλες Επιχειρήσεις (GE = Grandes Entreprises) και ως τέτοιες νοούνται εκείνες που απασχολούν περισσότερους από 5.000 υπαλλήλους.

 (Πληροφορία από www.sakkoulas-online.gr – © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ, Π. Παραράς, Οικονομική Ελευθερία, 2019, σελ. 302-303).


*Η Μαριάννα Κατσιάδα – Καρούζου είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.