ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΕΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΙΣΘΟ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΧΡΟΝΟ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΩ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΟΥ;
September 11, 2018
Share

Σε περίπτωση αποχής του εργαζομένου από την εργασία

για λόγο που δεν οφείλεται σε ασθένεια βραχείας διάρκειας ή λοχείας ή στη στράτευση αλλά σε άλλη αιτία, πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποια κριτήρια, όπως η αιτία της αποχής, η χρονική διάρκεια, η υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα του εργαζομένου, για να θεωρηθεί ότι αποχώρησε οριστικά από την εργασία. Η κρίση πρέπει να είναι αντικειμενική και ανεξάρτητη από την πρόθεση του εργαζομένου να λύσει την σύμβαση εργασίας. Στην περίπτωση, πάντως, που παραλείψει να ειδοποιήσει τον εργοδότη, πρόκειται για σιωπηρή καταγγελία της σύμβασης.