ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ;

ΤΑ ΣΚΟΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
February 19, 2020
ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ;- ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
February 20, 2020
Share

Με την αλλαγή του τόπου εργασίας

δεν επιτρέπεται να επέρχεται στο μισθωτό μεταβολή των όρων εργασίας του.

Τέτοια μεταβολή, και μάλιστα βλαπτική, αποτελεί η τυχόν μείωση του μισθού ή η αλλαγή του είδους της εργασίας του μισθωτού.

Σημειωτέον δε ότι, θα πρέπει να έχει χαρακτήρα μόνιμο και όχι προσωρινό (π.χ. αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών).