ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ;
February 23, 2020
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ
February 25, 2020
Share

Κατά κανόνα, για τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης του μισθωτού,

σε περίπτωση απόλυσής του, λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία του στον τελευταίο εργοδότη, από την εργασία του οποίου απολύεται.

Ειδικότερα, στο χρόνο προϋπηρεσίας, προσμετρούνται τα χρονικά διαστήματα της ασθένειας, διαθεσιμότητας, στράτευσης, αναστολής εργασίας (είτε νόμιμης είτε συμβατικής), της κανονικής άδειας, καθώς και της άδειας άνευ αποδοχών. Επομένως, ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται βάσει του συνολικού χρόνου, όπως και στην περίπτωση παροχής εργασίας καθημερινά και χωρίς διακοπή.