ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΝΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
July 27, 2022
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ;
July 31, 2022
Share

Κατά κανόνα, για τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης του μισθωτού,

σε περίπτωση απόλυσής του, λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία του στον τελευταίο εργοδότη, από την εργασία του οποίου απολύεται.

Ειδικότερα, στο χρόνο προϋπηρεσίας, προσμετρούνται τα χρονικά διαστήματα της ασθένειας, διαθεσιμότητας, στράτευσης, αναστολής εργασίας (είτε νόμιμης είτε συμβατικής), της κανονικής άδειας, καθώς και της άδειας άνευ αποδοχών. Επομένως, ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται βάσει του συνολικού χρόνου, όπως και στην περίπτωση παροχής εργασίας καθημερινά και χωρίς διακοπή.

Δικηγόρος Εργατολόγος