ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ;

ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας

από τον εργοδότη δε συνεπάγεται την λύση της εργασιακής σχέσης. Ο εργαζόμενος έχει τις εξής δυνατότητες:

– είτε να τη θεωρήσει ως (άτακτη, δηλαδή χωρίς προειδοποίηση) καταγγελία της εργασιακής σχέσης και να απαιτήσει την πληρωμή της νόμιμης αποζημίωσης,

– είτε να απαιτήσει την τήρηση των όρων αυτής της σύμβασης και να εξακολουθήσει την παροχή της εργασίας με τους ίδιους όρους, όπως πριν τη μεταβολή.

Αν ο εργοδότης δεν την αποδεχθεί, τότε μπορεί να ζητήσει την καταβολή των αποδοχών του λόγω υπερημερίας.