ΠΩΣ ΛΥΕΤΑΙ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΤΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ;
September 11, 2018
ΜΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ». ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;
September 11, 2018
Share

Η σύμβαση εργασίας λύεται:

– με το θάνατο του εργαζομένου ή του εργοδότη. Σχετικά με τον εργοδότη, λύεται μόνο στην περίπτωση που η εργασία παρεχόταν αυστηρά και μόνο στο ίδιο το πρόσωπο του εργοδότη και δε μπορεί να παρασχεθεί σε κληρονόμο του (π.χ. φροντίδα ηλικιωμένου),

– με την λήξη του χρόνου που συμφωνήθηκε για την σύμβαση ορισμένου χρόνου, και

– με την καταγγελία της σύμβασης είτε αορίστου είτε ορισμένου χρόνου. Στην τελευταία περίπτωση, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί μόνο εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος.