ΑΝΕΚΛΗΘΗ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ;

Η ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
February 20, 2020
ΘΟΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
February 21, 2020
Share

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.

Η προβληματική του εν λόγω άρθρου, επικεντρώνεται στο πρακτικό- εμπειρικό παράδειγμα, του δημοσίου υπαλλήλου, του οποίου ο διορισμός ανακλήθηκε λόγω χρήσης πλαστού πτυχίου, και κατά πόσο εκείνος δικαιούται σύνταξη. Με άλλα λόγια, η αναδρομική ανάκληση του διορισμού, ανακαλεί και τον διανυθέντα χρόνο εργασίας του, από τον διορισμό μέχρι την απόφαση ανάκλησής του, στερώντας του κατ’ αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα σε σύνταξη;

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αριθμό 1939/2018, κάθε επέμβαση στο status του δημοσίου υπαλλήλου που συνεπάγεται ανατροπή ή τερματισμό της υπηρεσιακής του σχέσης με σοβαρές άμεσες ή αντανακλαστικές επιπτώσεις στην προσωπική κατάσταση αυτού πρέπει να περιβάλλεται των εγγυήσεων του άρθρου 103 παρ.4 Σ και να είναι συναφής με τη φύση και τις εγγενείς ιδιαιτερότητες της υπαλληλικής σχέσης και να συνάδει προς τις συνταγματικές αρχές της ασφάλειας δικαίου, της προβλεψιμότητας και της αναλογικότητας.

Με το εν λόγω σκεπτικό, απεφάνθη ότι η μη αναγνώριση ως συντάξιμης διανυθείσας υπηρεσίας στο Δημόσιο λόγω ανάκλησης της πράξης διορισμού του υπαλλήλου, δηλαδή με άλλα λόγια η στέρηση της σύνταξης λόγω ανάκλησης της πράξης διορισμού που λαμβάνεται σε χρόνο κατά τον οποίο ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει τις σχετικές χρονικές προϋποθέσεις με την προσμέτρηση του μακρότατου χρόνου υπηρεσίας του στο Δημόσιο, είναι παράνομη και αντισυνταγματική.

Συγκεκριμένα, το Ελεγκτικό Συνέδριο, έκρινε ότι η αποστέρηση της σύνταξης, δεν είναι νόμιμη δυσμενής συνέπεια της λύσης της υπαλληλικής σχέσης λόγω ανάκλησης διορισμού. Αντίθετα, έκρινε ότι η πράξη Διεύθυνσης Κανονισμού και Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με το άνω περιεχόμενο, αντίκειται στο Σύνταγμα, ιδίως στο άρθρο 25, και στην κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας, στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, και στο δικαίωμα της περιούσιας, ανεξαρτήτως μάλιστα της υπαιτιότητας του υπαλλήλου κατά την πρόκληση ή υποβοήθηση του παράνομου διορισμού του.


*Η Μαρία – Άννα Κατσιάδα είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.