Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΑ ΚΑΤΑΣΤΑΦΗΚΕ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ, ΠΑΡΑ ΤΟ ΟΤΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΤΗΝ ΕΙΧΕ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙ. ΠΟΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ;

ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΣΘ
September 11, 2018
ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
September 11, 2018
ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΣΘ
September 11, 2018
ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
September 11, 2018
Share

Καταρχήν, ως ανωτέρα βία θεωρείται ένα τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός

που δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί ακόμα και με μέτρα άκρας επιμέλειας. Αυτά τα γεγονότα που διακόπτουν την κανονική κίνηση της επιχείρησης απαλλάσσουν τον εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής τουμισθού για όσο διάστημα διαρκεί η αδυναμία λειτουργίας της, αλλά δεν προκαλούν αυτομάτως τη λύση της σύμβασης. Ειδικότερα, όταν η αδυναμία λειτουργίας της επιχείρησης και κατα συνέπεια και αποδοχής της εργασίας είναι ολική και οριστική, ο εργοδότης νόμιμα καταγγέλλει άμεσα την σύμβαση εργασίας (έκτακτη καταγγελία), τηρώντας πάντα τον έγγραφο τύπο, αλλά δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση. Στην περίπτωση, όμως, που είναι ασφαλισμένος για το περιστατικό της ανωτέρας βίας, οφείλει να καταβάλει στον υπάλληλο αποζημίωση αλλά αυτά είναι μειωμένη στα 2/3 της κανονικής.