ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
February 25, 2020
Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΩΛΥΜΑ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ;
February 27, 2020
Share

Στο πεδίο του εργατικού δικαίου ισχύει καταρχήν το άτυπο των συμβάσεων.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η σύμβαση εργασίας (αορίστου και ορισμένου χρόνου) είναι έγκυρη ακόμη και αν δεν καταρτιστεί γραπτώς αλλά προφορικά.

Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο στην περίπτωση της ανανέωσης σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Εν προκειμένω, παρόλο που η αρχική σύμβαση μπορεί να είναι άτυπη, εφόσον τα μέρη επιθυμούν την ανανέωση αυτής, η συμφωνία τους πρέπει υποχρεωτικά να γίνει εγγράφως.