ΥΠΕΓΡΑΨΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ;

ΜΠΟΡΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΟΧΟΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;
February 25, 2020
ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
February 25, 2020
Share

Η παραίτηση του μισθωτού από τι δικαίωμα του να αξιώσει τη βασική αμοιβή

ή την προσαύξηση για νόμιμες ή παράνομες υπερωρίες είναι άκυρη.

Συνεπώς, δεν επιφέρει καμία έννομη συνέπεια και ο μισθωτός δεν χάνει το δικαίωμα του για καταβολή της αμοιβής που δικαιούται.

Ακόμη και η συμφωνία για διαφορετικό υπολογισμό της υπερωριακής αμοιβής είναι άκυρη, εάν βλάπτεται ο εργαζόμενος, καθώς και αυτή ενέχει μερική παραίτηση από τη σχετική αξίωσή του.