ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙ’ ΑΥΤΟ;
September 11, 2018
4 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
September 11, 2018
ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙ’ ΑΥΤΟ;
September 11, 2018
4 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
September 11, 2018
Share

Η αποζημίωση που δικαιούται ο εργαζόμενος που απολύεται

καθορίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του, ειδικότερα κατά το τελευταίο δίμηνο πριν την καταγγελία. Τακτικές αποδοχές είναι ο μηνιαίος μισθός και κάθε άλλη παροχή που χορηγείται σε αυτόνμόνιμα και σταθερά. Ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει να συνυπολογισθεί στην αποζημίωση η αμοιβή για την υπερεργασία του, εφόσον αυτή του καταβλήθηκε κατά το τελευταίο δίμηνο πριν την καταγγελία.