ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ;

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΙΣΘΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ;
September 11, 2018
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΙΣΘΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Όταν η καταγγελία της σύμβασης εργασίας επιβάλλεται

από οικονομικοτεχνικούς λόγους, ο εργοδότης πρέπει να αποδείξει ότι έλαβε υπόψη του για την απόλυση ορισμένους παράγοντες όπως την ηλικία, την αρχαιότητα και την οικογενειακή κατάσταση του εργαζομένου. Διαφορετικά, η απόλυση θα κριθεί άκυρη. Αυτά δεν ισχύουν, αν ο εργαζόμενος είχε παρουσιάσει χαμηλή απόδοση στην εργασία του, που αποτελεί και τον πραγματικό λόγο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του.