ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ;

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
February 27, 2020
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ
February 28, 2020
Share

Η Kαθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες, για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, εορτές,

και συνεπώς είναι γι’ αυτούς εργάσιμη ημέρα. Στους μισθωτούς που απασχολούνται κατά την ημέρα αυτή, αν μεν είναι ημερομίσθιοι, οφείλεται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, αν δε αμείβονται με μηνιαίο μισθό, ουδεμία αμοιβή οφείλεται, πέρα του κανονικού μηνιαίου μισθού τους.

Εάν λοιπόν η επιχείρηση παραμένει συνήθως κλειστή κατά την Kαθαρά Δευτέρα, δεν οφείλει ημερομίσθιο στους αμειβομένους με ημερομίσθιο. Αν όμως λειτουργεί συνήθως κατά την ημέρα αυτή, εξαιρετικώς όμως εφέτος ο εργοδότης αποφάσισε (μονομερώς) να μη λειτουργήσει, οφείλει να καταβάλει στους αμειβομένους με ημερομίσθιο το ημερομίσθιό τους, κατά τις διατάξεις περί υπερημερίας εργοδότου.

Αντίστοιχα, στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό εργαζομένους, αυτοί δεν δικαιούνται άλλης αμοιβής εκτός από τον κανονικό μηνιαίο μισθό τους,

τόσο στην περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση παραμένει κλειστή κατά την Kαθαρά Δευτέρα, όσο και στην περίπτωση που λειτουργεί κατά την ημέρα αυτή. Αν όμως η επιχείρηση παρέμενε κατά τα προηγούμενα έτη κλειστή και εφέτος εξαιρετικώς ο εργοδότης αποφάσισε την λειτουργία της, τότε οι εργαζόμενοι δικαιούνται να λάβουν 1/25 επί πλέον του μισθού τους (ακριβέστερα τόσα ωρομίσθια, όσες ώρες απασχοληθούν).