Η ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ;

ΤΟ BBC ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
September 11, 2018
ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ;
September 11, 2018
ΤΟ BBC ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
September 11, 2018
ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ;
September 11, 2018
Share

Η εργασιακή σχέση λύεται, όταν υπάρξει καταγγελία

από την πλευρά του εργοδότη (απόλυση) ή από την πλευρά του εργαζομένου (παραίτηση ή οικειοθελής αποχώρηση). Κατ’ αρχήν, η αποχή του μισθωτού από την εργασίαδεν επιφέρει τη λύση της εργασιακής σχέσης. Μπορεί η αποχή του μισθωτού να θεωρηθεί ως σιωπηρή εκ μέρους του καταγγελία της σύμβασης, εφόσον συνάγεται κατά τρόπο σαφή και αδιαμφισβήτητο η βούληση του μισθωτού να λύσει την σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ληφθούν υπόψη και ορισμένα στοιχεία, όπως η διάρκεια της αποχής, το φταίξιμο του εργαζομένου, η προοπτική για επάνοδο στην εργασία του, ο χρόνος υπηρεσίας, η προηγούμενη συμπεριφορά του και η συχνότητα των απουσιών του.