ΑΚΥΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ;
March 4, 2020
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΘΕΙ;
March 5, 2020
Share

Στην κείμενη εργατική νομοθεσία υπάρχουν διατάξεις που ιδρύουν εργασιακά δικαιώματα

στηριζόμενες και μόνο στην ύπαρξη απλής εργασιακής σχέσης, χωρίς δηλαδή να προϋποθέτουν έγκυρη σύμβαση εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι με άκυρη σύμβαση εργασίας δικαιούνται την ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές, τα δώρα εορτών, τις ανάλογες προσαυξήσεις του καταβαλλόμενου ημερομισθίου λόγω παράνομης υπερωριακής απασχόλησης ή απασχόλησης τις Κυριακές και εορτές, την αποζημίωση λόγω εργατικού ατυχήματος, καθώς και τυχόν αποζημίωση απόλυσης. Σε κάθε περίπτωση, ο ακύρως εργαζόμενος μισθωτός έχει δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίηση των αξιώσεών του βάσει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης απόλυσης προβλέπεται και για τους εργαζόμενους με άκυρη σύμβαση ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα.