ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΩ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΩ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ;

ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ;
September 11, 2018
ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Για εργασία που έχει προπαρασκευαστικό ή συμπληρωματικό ή παρακολουθηματικό χαρακτήρα

με την κύρια απασχόληση δεν καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή. Η εργασία που παρασχέθηκε στο νόμιμο ωράριο και είναι από την φύση της ή τον χρόνο και τον τόπο που παρέχεται αναπόσπαστα συνδεδεμένη ή παρεμφερής με τα καθήκοντά του, θεωρείται εργασία που στην ουσία έχει συμφωνηθεί. Αποτελεί παρεμφερή ή συναφή εργασία έστω κι αν δεν υποδηλώθηκε ευθέως, για την οποία δεν οφείλεται πρόσθετη αμοιβή.