Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤ’ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ;
March 3, 2020
ΑΡΡΩΣΤΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΥ ΑΔΕΙΑ. ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ;
March 3, 2020
Share

Η αυξημένη χρήση της τεχνολογίας επηρεάζει σήμερα όλες τις θέσεις εργασίας και τους κλάδους.

Στο μέλλον, πάνω από 50 περίπου επαγγέλματα θα εξαφανιστούν. Πλέον, οι εταιρείες στον τομέα της GIG Economy κερδίζουν 5 φορές πιο πολύ από τις άλλες εταιρείες. 2.5 δις εργαζόμενοι συμμετέχουν στην άτυπη οικονομία και ενώ το 50% των εργαζομένων παγκοσμίως εργάζεται με εξαρτημένη εργασία, το 50% από αυτό δεν έχει μόνιμη απασχόληση. Τα δεδομένα αυτά σκιαγραφούν την αγορά της νέας παγκοσμιοποιημένης ψηφιακής εργασίας.

Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της νέας εργασίας είναι η σχετικότητα του χώρου και χρόνου εργασίας. Η υιοθέτηση σε μεγάλο βαθμό οργανωτικών μοντέλων, που βασίζονται στις νέες ηλεκτρονικές τεχνολογίες, οδηγεί στην απορρύθμιση της σταθερότητας των δύο αυτών στοιχείων της παραδοσιακής εργασίας.

Ζητούμενο είναι, αν θα θεωρήσουμε τις νέες μορφές εργασίας ως εντασσόμενες στην εξαρτημένη εργασία ή θα πρέπει να βρούμε εκείνα τα εργαλεία για την ανάκτηση των κανόνων του παραδοσιακού εργατικού δικαίου και την εφαρμογή τους και σε αυτές. Τουλάχιστον όσον αφορά στο χρόνο εργασίας, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν νέα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της αποσύνδεσης, ή νέα εργαλεία, όπως ο σεβασμός στα όρια της μέγιστης διάρκειας του χρόνου ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ανάπαυσης, που να μπορούν άμεσα να εγγυηθούν την εφαρμογή παλαιών δικαιωμάτων.

Προσέτι, η νέα εργασία, αναδιαμορφώνει και τις απαιτήσεις της μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας, όσον αφορά τα προσόντα του συνόλου του εργατικού δυναμικού. Η ανάπτυξη των λεγόμενων «soft skills», όπως είναι η ομαδικότητα, η επικοινωνία, η ενσυναίσθηση, η ικανότητα ανάληψης ρίσκου, κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ανταποκριθούν οι εργαζόμενοι στα νέα δεδομένα, ενώ προαπαιτούμενη είναι και η γνώση νέων τεχνολογιών. Εξέχουσας σημασίας δε, είναι η επαρκής κατάρτιση και περαιτέρω εξειδίκευση του εργαζομένου στον τομέα που θα απασχοληθεί. Η έλλειψη κατάρτισης οδηγεί στην έξοδο από την απασχόληση και όχι στην ενασχόληση με καθήκοντα γενικής φύσης ανειδίκευτου προσωπικού, όπως στις προηγούμενες επαναστάσεις μπορούσε  να συμβεί. Αυτή είναι η ποιοτική διαφορά της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, δηλαδή της νέας ψηφιακής εργασίας.

Διαπιστώνεται πως οι νέοι εργαζόμενοι, επιζητούν η εργασιακή τους δραστηριότητα να διευκολύνεται από την τεχνολογία. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, τα δύο τρίτα εκείνων που ρωτήθηκαν σχετικά απάντησαν ότι η τεχνολογία αντιπροσωπεύει μία ευκαιρία για την κοινωνία και θα καλυτερέψει περαιτέρω την ποιότητα της ζωής τους. Ωστόσο, ευρεία διάδοση της δια βίου μάθησης και της χωρίς περιορισμούς εκπαίδευσης, προσφέρει εν τέλει σε όλους την ευκαιρία για εξεύρεση ποιοτικών θέσεων εργασίας και βελτίωσης των ευκαιριών της ζωής τους.

Δικηγόρος Εργατολόγος