ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΟΥ. ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ;

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΙΣΘΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Η συμφωνία με την οποία ο εργοδότης παραχωρεί

σε άλλον εργοδότη τις υπηρεσίες του εργαζομένου με την συναίνεση του τελευταίου είναι έγκυρη, επειδή η σχέση αυτή στηρίζεται στη σύμφωνη γνώμη και των τριών μερών. Σε αυτή την περίπτωση, ο αρχικός εργοδότηςέχει την υποχρέωση να καταβάλει τον μισθό, αφού η σύμβαση εργασίας δε μεταβάλλεται ως προς αυτό, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία. Επίσης, ο αρχικός εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τα δώρα των εορτών, ενώ ο νέος πρέπει να καταβάλει στον εργαζόμενο τις αμοιβές για πρόσθετη και παράνομη απασχόληση κατά τη νύχτα, τις Κυριακές και τις αργίες.