Λόγοι υγείας δικαιολογούν την αποχή μου απο την εκτέλεση καθηκόντων;

Κορωνοϊός και υπερημερία του εργοδότη
August 21, 2022
Η μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας Δημοσίων Υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)
August 23, 2022
Κορωνοϊός και υπερημερία του εργοδότη
August 21, 2022
Η μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας Δημοσίων Υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)
August 23, 2022
Share

Με συνέπεια από την νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας

έχει κριθεί ότι οι λόγοι υγείας και δη ψυχικής δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τη συνεχή αποχή του υπαλλήλου από την εκτέλεση καθηκόντων του. Ιδίως μάλιστα όταν δεν προκύπτει από το φάκελό του ότι είχε επιδιώξει τη λήψη αναρρωτικής άδειας.

Οι οικογενειακές δε υποχρεώσεις του υπαλλήλου, δεν αναιρούν εν πάσει περιπτώσει την υποχρέωση του εκάστοτε υπαλλήλου για συνεχή προσφορά υπηρεσίας στον τόπο εργασίας του.

Δικηγόρος Εργατολόγος