Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΙΣΘΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ;

72.978 ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΟΥ BLOG ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014!
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΩ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΩ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Η απόλυση μπορεί να γίνει είτε χωρίς προειδοποίηση

(άτακτη καταγγελία) είτε με προειδοποίηση (τακτική καταγγελία). Στη δεύτερη περίπτωση, η λύση της σχέσης επέρχεται μετά τη λήξη του διαστήματος-προθεσμίας, όπως καθορίζεται από το νόμο. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, η σύμβαση εργασίας διατηρείται εν ζωή. Αυτό σημαίνει πως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εξακολουθούν να υφίστανται. Ο εργαζόμενος εξακολουθεί να αμείβεται όπως ακριβώς και πριν από το χρονικό σημείο της καταγγελίας με προειδοποίηση. Ακόμα, αντιμετωπίζεται όπως και οι άλλοι εργαζόμενοι.