ΕΛΑΒΑ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ. ΜΠΟΡΩ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΛΑΒΩ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
Η ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Το ζήτημα αν ο εργαζόμενος που επιστρέφει από άδεια άνευ αποδοχών

δικαιούται ή όχι να λάβει και άδεια αναψυχής κρίνεται κατά περίπτωση, δηλαδή εξαρτάται από τις ανάγκες που υπάρχουν. Γενικότερα, ισχύει πως οι μισθωτοί που έλαβαν άδεια άνευ αποδοχών δικαιούνται να λάβουν και κανονική άδεια.