ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
Η ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ;
September 11, 2018
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
Η ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Η αναγγελία (ενημέρωση των αρμοδίων αρχών) λύσης οποιασδήποτε

σύμβασης εξαρτημένης εργασίας είναι υποχρεωτική, είτε λύθηκε από τον εργοδότη είτε από τον εργαζόμενο. Πρέπει να γίνεται εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Αν δεν υπάρχει τέτοια, γίνεται στην πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή εντός 8 ημερών από την λύση της σύμβασης.