ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;

ΤΟ BBC ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
September 11, 2018
ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ;
September 11, 2018
ΤΟ BBC ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
September 11, 2018
ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ;
September 11, 2018
Share

Στελέχη, υπό την ευρεία εκδοχή, είναι οι υψηλόβαθμοι υπάλληλοι της επιχείρησης

είτε αυτοί είναι διευθύνοντες υπάλληλοι είτε όχι. Στην πράξη, αυτός ο όρος  έχει επικρατήσει να χρησιμοποιείται ως ενδιάμεση διαβάθμιση ανάμεσα σε διευθύνοντες και απλούς υπαλλήλους, καθώς το στέλεχος αφενός έχει περισσότερες αρμοδιότητες και ευθύνες από τον απλό υπάλληλο, αλλά δε συμμετέχει στη χάραξη της πολιτικής της επιχείρησης. Η ανάπτυξη πρωτοβουλίας εκ μέρους του είναι περιορισμένη. Η αμοιβή του διακρίνεται σαφώς από την αμοιβή ενός απλού υπαλλήλου.