ΑΡΡΩΣΤΗΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΗΜΟΥΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
Η ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο:

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος αρρωστήσει κατά τη διάρκεια της άδειάς του, η άδεια παρατείνεται κατά τόσες ημέρες όσες είναι οι εργάσιμες ημέρες της ασθένειας του. Ο χρόνος απουσίας εξαιτίας σύντομης ασθένειας θεωρείται χρόνος απασχόλησης. Αν ο μισθωτός απουσιάζει πέραν των ορίων σύντομης ασθενείας, η απουσία του συμψηφίζεται με τις ημέρες της άδειας που δικαιούται να πάρει.