ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΜΙΑ Α.Ε. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
September 11, 2018
ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;
September 11, 2018
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΜΙΑ Α.Ε. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
September 11, 2018
ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ;
September 11, 2018
Share

Τρεις διευκρινήσεις δόθηκαν στην δημοσιότητα

το προηγούμενο διάστημα από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναφορικά με την εφαρμογή του μέτρου της κινητικότητας στην Δημοτική Αστυνομία. Τις παραθέτουμε όπως καταγράφονται στην σχετική ανακοίνωση:

Διευκρίνιση 1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ)
Σχετικά με τη μοριοδότηση των πρόσθετων βαθμολογούμενων κριτηρίων για την ένταξη των δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία, και αναφορικά με το πρόσθετο προσόν της Άδειας οδήγησης διευκρινίζεται ότι καθ’ υπόδειξη της ΕΛΑΣ (Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας – Κλάδος Οργάνωσης & Ανθρώπινου Δυναμικού – Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού) αρκεί η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοσυκλέτας, ανεξαρτήτως κυβικών ή kw.

Διευκρίνιση 2
ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Για τους διορισμένους πριν την εφαρμογή του άρθρου 8 του ΠΔ 135/2006, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε ψυχοτεχνική διαδικασία και είχαν κριθεί από τις αρμόδιες Επιτροπές (πχ. Επιτροπή του άρθρου 5 του π.δ.592/1984, άρθρου 9 του π.δ. 23/2002) ως «ικανοί» δεν υποχρεούνται να επανυποβληθούν σε αυτή τη διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή είτε στο φάκελο του υπό μεταφορά υπαλλήλου υπάρχει η αντίστοιχη βεβαίωση είτε ο υποψήφιος το δηλώνει υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

Διευκρίνιση 3
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας του έτους 2013, οι οποίες έχουν συνταχθεί, λόγω της κατάργησης της ως άνω Υπηρεσίας από 23.9.2013 και πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ.318/1992, λαμβάνονται υπ’ όψιν για την μοριοδότηση του κριτηρίου 4 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ στο έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε εδώ την σχετική ανακοίνωση.