ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΑΚΥΡΗ, ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΕΙΣΕΠΡΑΞΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΩ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ;

ΑΡΧΙΚΑ ΕΙΧΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΩΣ ΤΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΟΜΩΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΙ ΣΥΧΝΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
September 11, 2018
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΒΡΙΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ
September 11, 2018
Share

Ο εργαζόμενος μπορεί να παραιτηθεί

είτε με δήλωση είτε σιωπηρά από το δικαίωμα του να προσβάλει την καταγγελία της σύμβασης ως άκυρη. Σχετικά με τη σιωπηρή παραίτηση (αυτή, δηλαδή, που συνάγεται από τη συμπεριφορά του, χωρίς να έχει δηλωθεί), πρέπει να προκύπτει σαφώςκαι χωρίς αμφιβολία από τα περιστατικά. Η είσπραξη μόνο της νόμιμης αποζημίωσης, έστω και χωρίς κάποια αντίρρηση ή εναντίωση, δεν αρκεί για να συναχθεί η πρόθεση του εργαζομένου να παραιτηθεί από το δικαίωμα προσβολής της καταγγελίας.