Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ;

ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ / ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΜΟΙΒΗ;
September 11, 2018
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ, ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;
September 11, 2018
ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ / ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΜΟΙΒΗ;
September 11, 2018
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ, ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;
September 11, 2018
Share

Όταν η διάρκεια της σύμβασης δεν έχει οριστεί ρητά,

αλλά συνάγεται από το είδος και τον σκοπό της ότι αφορά την εκτέλεση ορισμένου μόνο έργου, η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου. Σε αυτή την περίπτωση η εργασιακή σύμβαση διαρκεί μέχρι την αποπεράτωση του έργου. Μόλις το έργο ολοκληρωθεί, η σύμβαση λύεται αυτόματα, χωρίς οποιαδήποτε σχετική δήλωση από τα συμβαλλόμενα μέρη.