ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ;

ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ / ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΜΟΙΒΗ;
September 11, 2018
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ, ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;
September 11, 2018
Share

Ο εργαζόμενος δε δικαιούται να ζητήσει μισθούς υπερημερίας λόγω άκυρης καταγγελίας,

όταν παραμένει ηθελημένα άνεργος. Αποφεύγει, δηλαδή, αδικαιολόγητα και κακόβουλα να επιδιώξει να βρει άλλη εργασία κατά το διάστημα της υπερημερίας του εργοδότη του, με σκοπό να εισπράττει από αυτόν, χωρίς να εργάζεται, τους μισθούς υπερημερίας. Δεν αρκεί ότι δε βρήκε άλλη εργασία από αμέλεια, αλλά απαιτείται δόλια και κακόβουλη αποφυγή της απασχόλησης.