Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΧΕΙ ΑΣΧΗΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΟΥ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ (MOBBING) ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΚΥΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ (MOBBING) ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΚΥΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
Share

Η συμπεριφορά του εργοδότη που προσβάλλει τον εργαζόμενο

θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή. Σύμφωνα με το νόμο, ο εργοδότης πρέπει να σέβεται την προσωπικότητα κάθε εργαζόμενου. Αυτό ισχύει ακόμα κι αν αυτή η συμπεριφορά δεν είναι εσκεμμένα κακή, ο εργοδότης δηλαδή δεν προσβάλλει σκόπιμα τον εργαζόμενο. Αρκεί ότι δημιούργησε συνθήκες υπό τις οποίες ο εργαζόμενος δε μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα είτε να θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή ως καταγγελία της σύμβασης και να ζητήσει την αποζημίωση είτε να την αποκρούσει και να δηλώσει στον εργοδότη ότι παρέχει τις υπηρεσίες του μόνο εφόσον επανέλθει η προηγούμενη κατάσταση. Αν ο εργοδότης δεν το αποδεχθεί, τότε καθίσταται υπερήμερος και ο εργαζόμενος μπορεί να αξιώσει μισθούς υπερημερίας.